1397/10/16
اسامی مراکز مورد تفاهم با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
اسامی مراکز مورد تفاهم با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
اسامی مراکز مورد تفاهم با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1397/09/27
آغاز فعالیت رسمی هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای دانشگاه
آغاز فعالیت رسمی هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای دانشگاه
1397/09/27
برنامه هفتگی فوتسال کارکنان دانشگاه
برنامه هفتگی فوتسال کارکنان دانشگاه
1397/09/27
مراقب کلاهبرداری تلفنی باشید؛
مراقب کلاهبرداری تلفنی باشید؛
1397/09/27
انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه
انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه
1397/09/27
تورهای گردشگری و تفریحی کیش و قشم
تورهای گردشگری و تفریحی کیش و قشم
1397/09/14
به اطلاع تمامی کارکنان می رساند آزمون های الکترونیکی ویِژه کارکنان دیپلم به بالا (رسمی-پیمانی –قراردادی )
به اطلاع تمامی کارکنان می رساند آزمون های الکترونیکی ویِژه کارکنان دیپلم به بالا (رسمی-پیمانی –قراردادی )