اخبار و اطلاعیه
اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل
اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل
اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل
 ٠٨:١٩ - 1395/05/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از روند خدمات در بیمارستانها
بازدید از روند خدمات در بیمارستانها
معاون محترم توسعه دانشگاه از روند خدمات در بیمارستا نها بازدید کردند.
 ٠٨:٣٨ - 1395/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاون توسعه دانشگاه از کلنیک ویژه
بازدید معاون توسعه دانشگاه از کلنیک ویژه
بازدید معاون توسعه دانشگاه از کلنیک ویژه عدالت
 ٠٨:٢٢ - 1395/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
فهرست لوازم اسقاط پزشکی
فهرست لوازم اسقاط پزشکی
 ٠٨:٣٣ - 1393/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه / برگزاری دوره آموزشی الزامی توجیهی بدو خدمت کارکنان بصورت غیر حضوری
برگزاری دوره آموزشی الزامی توجیهی بدو خدمت کارکنان بصورت غیر حضوری
 ٠٧:٣١ - 1393/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>