اخبار > بازدید از روند خدمات در بیمارستانها
بازدید از روند خدمات در بیمارستانها

معاون محترم توسعه دانشگاه از روند خدمات رسانی بخش های درمانی بیمارستان ها بازدید کردند.


1395/05/18 ٠٨:٣٨ News, Notifications ١٣٠٩٢