اطلاعیه هادوره های اموزشی خرداد 97
دوره های اموزشی خرداد 97
به اطلاع تمامی کارکنان می رساند آزمون های الکترونیکی ویِژه کارکنان دیپلم به بالا (رسمی-پیمانی –قراردادی ) بر اساس لیست آزمونهای ذیل از تاریخ 27/03/96 لغایت 29/03/96 برگزار میگردد لذا تمامی کارکنان برای شرکت در آزمونهای الکترونیکی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
 ١٠:٢٩ - 1397/03/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیــــه نقل و انتقالات
اطلاعیــــه نقل و انتقالات
 ١٠:٠٠ - 1397/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٧ - 1396/12/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٥ - 1396/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٤٣ - 1396/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>