اخبار > اطلاعیه نقل و انتقالات شماره 2پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص سامانه یکپارچه نقل و انتقالات دانشگاه بدینوسیله به اطلاع می رساند که بخش برون سازمانی سامانه مذکور لغایت 12/06/96 فعال گردیده ضمنا لازم به ذکر است هیچگونه درخواستی پس از مهلت مقرر تا فصل بعدی (سال آینده ) نقل و انتقالات ترتیب اثر داده نخواهد شد مضافا بخش ثبت نام درون سازمانی سامانه مذکور نیز تا همان تاریخ جهت پرسنلی که به هر نحو موفق به ثبت درخواست نگردیده فعال می باشد.


1396/05/31 ١١:٤٣ Notifications ١٦٢٥١