اخبار > کلاس بازآموزی و رفع اشکال اتوماسیون اداریکلاس بازآموزی و رفع اشکال اتوماسیون اداری

با توجه به هماهنگی صورت گرفته کلاس بازآموزی و رفع اشکال اتوماسیون اداری جهت کارشناسان محترم واحدهای مدیریت منابع انسانی ، مدیریت مالی ، نقلیه ، دبیرخانه و بایگانی ، تدارکات ، انبار مرکزی بشرح زیر برگزار می شود.


1396/05/18 ٠٧:١٩ Notifications ١٦٢١٧